Reference

Realizace: 04-07/ 2017
Dopravní stavbu jsme dokončili v roce 2017
Realizace: 07/2017-04/2018
Realizace: 10/2017-05/2018
Realizace: 02/2018 – 06/2018.
Realizace: 03/2018 – 07/2018, 1. etapa
Realizace: 07/2018 – 08/2018
Realizace: 08/2017 – 10/2018
Realizace: 07/2018 – 11/2018
Realizace: 04/2018 – 12/2018. Stezka podél silnice III/1852, úsek Husova třída
Realizace: 04-07/ 2018
Realizace: 11/2018 – 04/2019
Realizace dokončena 08/2019
Realizace dokončena 11/2019
Realizace dokončena 12/2019
Stavba je právě realizována