Provádíme

Provádíme práce v oboru:

  • pozemní stavby
  • dopravní stavby
  • mosty
  • stavby pro vodní hospodářství
  • sanace Stachema
  • spřažení ocelových nosníků se železobetonovou deskou za pomoci nastřelovacích Hilti trnů a vyztužení spřahující desky za pomoci kompozitních materiálů
  • od 1.1. 2021 zajišťujeme běžné, hlavní a mimořádné prohlídky mostů podle vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb. a ČSN 736221
  • zajišťujeme a provádíme technický dozor staveb / TDS / 

 

Klademe velký důraz na individuální přístup ke všem zákazníkům, kontrolujeme dopad našeho podnikání na životní prostředí.

Odvádíme kvalitní práci, používáme výhradně certifikované a ekologicky nezávadné materiály.

Společnost je pro svoji činnost vybavena vlastní technikou.