Provádíme

Provádíme práce v oboru:

  • Pozemní stavby
  • Dopravní stavby
  • Mosty a inženýrské konstrukce
  • Stavby pro vodní hospodářství
  • Sanace Stachema, spřažené ocelobetonové konstrukce, výztuže betonu z kompozitních materiálů
  • Provádíme hlavní, mimořádné i běžné prohlídky mostů pozemních komunikací a konstrukcí mostům podobným podle vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., resp. ČSN 73 6221.
  • Zajišťujeme a provádíme technický dozor stavebníka (TDS).

 

Klademe důraz na individuální přístup ke všem zákazníkům, kontrolujeme dopad našeho podnikání na životní prostředí.

Odvádíme kvalitní práci, používáme certifikované a ekologicky nezávadné materiály.

Společnost je pro svoji činnost vybavena vlastní technikou.