II/169 a II/145 Dlouhá Ves – Radešov, úsek B, Rekonstrukce mostu ev.č. 145-009

Investor: Berger Bohemia a.s., Swietelsky stavební s.r.o.

Realizace: 04-06/2019

  • demolice původního železo-betonového mostu, 
  • plošné založení nového mostu ze železobetonu, 
  • obtok koryta Račího potoka kolem stavby, 
  • betonáž a armování železobetonové konstrukce nového mostu, 
  • izolace proti vodě.

 


Mapa