Polní cesta NCH1 Horažďovice

Investor : Silnice Klatovy

Realizace: 08/2017 – 10/2018 

  • zemní práce
  • propustky, dláždění
  • podkladní vrstvy komunikací
  • sadové úpravy

Mapa