Stavební parcely Švihov - Záhumenice

 Investor: Město Švihov, 340 12 

Realizace: 10/2017-05/2018

Realizace inženýrských sítí pro stavební parcely:

  • komunikace
  • splašková kanalizace
  • dešťová kanalizace
  • vodovod
  • veřejné osvětlení
  • přeložka STL plynovodu
  • terénní úpravy

Mapa