Stavební parcely Švihov - Záhumenice

Stavební parcely Švihov - Záhumenice

Investor: Město Švihov, 340 12

Realizace: 10/2017-05/2018

Realizace inženýrských sítí pro stavební parcely:

  • Komunikace
  • Splašková kanalizace
  • Dešťová kanalizace
  • Vodovod
  • Veřejné osvětlení
  • Přeložka STL plynovodu
  • Terémí úpravy

Mapa