ČHMÚ III část Plzeň – stanice Štěnovice

 

Český hydrometeorologický ústav

Realizace: 11/2021–09/2022

Oprava ocelové konstrukce a oprava ŽB podpěr


Mapa