Revitalizace MVN Žabáky infrastruktura ve městě Železná Ruda

Realizace: 07/2021 - 07/2022

Investor: Město Železná Ruda

  • Odbahnění rybníka
  • Výstavba vypouštěcího zařízení a bezpečnostního přelivu
  • Odstranění stávajícího tělesa hráze a založení nové
  • Vybudování litorálního pásma
  • Výroba a osazení lávky přes bezpečnostní přeliv a k požeráku

Mapa