Cyklostezka Mačkov

Realizace: 9-11/2021

Investor: obec Mačkov

  • Výstavba cyklostezky mezi obcemi Mačkov a Blatnou
  • Povrch asfaltový beton
  • V rámci stavby byly realizovány dvě lávky a veřejné osvětlení

Mapa