Nýrsko – technická a dopravní infrastruktura lokalita U hřiště

Investor: Město Nýrsko

Realizace: 10/2020-09/2021

 

  • Vybudování zcela nové lokality pro stavby RD
  • Komunikace, úpravy silnice
  • Parkoviště, chodníky, sjezdy
  • Veřejné osvětlení
  • Vodovod, splašková kanalizace, dešťová kanalizace

Mapa