Jíno – oprava mostu přes řeku Úhlavu

Investor: město Švihov

Realizace: 04-08/2020

  • Rekonstrukce stávajícího železobetonového mostu
  • Očištění stávající konstrukce od podkladních vrstev vozovky, tryskání tlakovou vodou
  • Sanace stávajícího povrchu, založení nových křídel mostu ze železobetonu
  • Nabetonování nové roznášecí desky a říms, nátěr železobetonové konstrukce
  • Výroba a montáž nového zádržného systému
  • Pokládka nového asfaltového krytu

Mapa