Oprava rybníku Nýrsko 1, 3

Investor: Město Nýrsko 

Realizace : 09/ 2019 – 04/2020 

  • vyrovnání a opevnění návodních svahů hrází kamenem
  • vybudování bezpečnostního přelivu
  • vybudování nových vypouštěcích zařízení
  • soustava šachet s hradítky pro regulaci hladiny soustavy rybníků
  • položení nového vypouštěcího potrubí DN 500 mm 

 


Mapa