Garáže v Chodské ulici SO 04-05

Investor: Město Nýrsko

Realizace : 08-11/2019

  •   rekonstrukce místní komunikace a zpevněných ploch mezi garážemi v celkové ploše úprav 1680 m2
  •   oprava konstrukčních vrstev MK
  •   odvodnění spádem do uličních vpustí napojení na kanalizační síť
  •   výstavba veřejného osvětlení

 


Mapa