Stavba polní cesty C2 v k.ú. Želčany

Investor: Silnice Klatovy 

Realizace : 03-08.2017 

  • zemní práce
  • propustky, dláždění
  • podkladní vrstvy komunikací
  • sadové úpravy

 


Mapa