Smíšená stezka Holýšov

Investor : město Holýšov

Realizace: 04/2018 – 12/2018.

Stezka podél silnice III/1852, úsek Husova třída 

  •  zemní práce
  •  podkladní vrstvy
  •  propustky, dláždění
  •  vrchní kryt komunikací, zámková dlažba
  •  železobetonové podklady pro lávku
  •  ocelová lávka
  •  gabionové zdi
  •  sadové úpravy

Mapa