Rekonstrukce lávky L-12 přes řeku Zubřinu

Investor : Město Domažlice

Realizace: 02/2018 – 06/2018  
  •  demolice stávající lávky a základů
  •  zemní práce
  •  železobetonové základy
  •  montáž lávky a zábradlí
  •  napojení na stávající chodník zámkovou dlažbou

Mapa