Most Drahotín

Most ev. č. 19515 – 1 Drahotín

Investor: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Realizace: 04-07/ 2018

Kompletní rekonstrukce mostu:

  • Demolice
  • Založení plošné
  • Železobetonová rámová prefa kce
  • Dláždění z žulového kamene
  • Svodidla,dopravní značení
  • Asfaltové vrstvy
  • Terémí úpravy 

Mapa